image

حسابداری و مالی

بخش حسابداری و مالی سیستم جامع پست و لجستیک چابک

بخش مالی به صورت لایه ای موازی عملیات و انبارداری در تمامی مراحل به ثبت خودکار تمامی آرتیکل های مالی پرداخته و در پایان هر روز اسناد حسابداری مربوطه را با مدل مورد درخواست تولید و به سیستم حسابداری مربوطه (در صورت پشتیبانی از API) به صورت خودکار ارسال میکند، ضمنا خروجی XML و یا Excel جهت انتقال دستی اسناد نیز وجود دارد کلیه خروجی ها جهت ارتباط با نرم‌افزار راهکاران و نوسا سازگار بوده و در صورت استفاده از نرم‌افزار مالی دیگر نیز قابل هماهنگی می باشد.
ضمنا صدور فاکتور برای مشتریان قراردادی و صدور رسید دریافت و رسید پرداخت و اتصال به API بانک ها جهت دریافت اطلاعات کارتخوان ها وجود دارد.
ایجاد کیف پول الکترونیکی قابل شارژ برای نمایندگان و راکبین و مسدود سازی پنل آنها در صورت عبور بدهی از سقف تعیین شده.
پشتیبانی کامل از پرداخت در محل یا COD