تحلیلگر سیستم

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

مدیریت پایگاه داده به ویژه در بخش پیک

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

پست

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

phone_01
phone_02
phone_03
phone_04
phone_05
phone_06
phone_07
phone_08

لجستیک

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

حمل و نقل و انبارداری

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

فلسفه

در آنچه ما اعتقاد داریم

ماموریت ما

دیدگاه ما

ارزش های ما

پیاده سازی و اجرای سیستم جامع پست، لجستیک و انبارداری که از 4 اصل سرعت، دقت، امنیت و پاسخگویی پیشگام در بین رقبای خود ظاهر شده است .

در این بین با شرکت های حمل و نقل و صنعت لجستیک با شرکت های از جمله شرکت حمل و نقل چاپار - شرکت پی دی ای - گروه صنعتی گلرنگ - شرکت صنعتی گلدیران و ....

که توسط تیم چابک پشتیبانی و مدیریت میشود .

سیستم جامع پست، لجستیک و انبارداری چابک يكی از بزرگترین، قدیمی ترین و تکمیل ترین سامانه های موجود در کشور در زمینه پست و لجستیک می باشد. اين سامانه در تمامی مراحل فعالیت خود همواره بر چهار اصل سرعت، دقت، امنیت و پاسخگویی به موقع تاکید داشته و پای بندی به این اصول راز ماندگاری آن در بیش از ده سال فعالیت آن بوده است.

رضایت مشتریان و لایو بودن نرم افزار ها در 24 ساعت مهم ترین ارزش تیم ما محسوب میشود . 

philosophy_01-1
philosophy_01-2
philosophy_01-3
philosophy_01-4
philosophy_01-5
philosophy_01-6
info-box_m

فراگیری ماشین

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

info-box_c

چشم انداز رایانه

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

info-box_i

اینترنت اشیا

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

info-box_a

واقعیت افزوده

تجربه استراتژی و تخصص تحلیلی برای فعال کردن.

آنچه انجام می دهیم

ما بهترین راه حل ها را می سازیم

ما نبوغ انسانی را با فناوری هوشمند ترکیب می کنیم تا به جامعه سود ببریم و تجارت شایسته ای شکل دهیم. ما در حال ایجاد نیروی کار فراگیر و متنوع هستیم.

flip-boxes_01

توسعه وب

توسعه وب

اگر در حال جستجوی ذهن و فن آوری های با استعدادی هستید که به کارهایشان اختصاص یافته اند

flip-boxes_02

توسعه موبایل

توسعه موبایل

اگر در حال جستجوی ذهن و فن آوری های با استعدادی هستید که به کارهایشان اختصاص یافته اند

flip-boxes_03

مشاور فناوری اطلاعات

مشاور فناوری اطلاعات

اگر در حال جستجوی ذهن و فن آوری های با استعدادی هستید که به کارهایشان اختصاص یافته اند

flip-boxes_04

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

اگر در حال جستجوی ذهن و فن آوری های با استعدادی هستید که به کارهایشان اختصاص یافته اند