نصب و راه اندازی سامانه ی تحلیل داده و گزارش گیری

ساخت داشبورد های تحلیلی، یکپارچه سازی
، محاسبه و تحلیل

image

محاسبه و تحلیل

ایجاد دیتابیس تحلیلی جهت تحلیل داده های یکپارچه شده جهت محاسبه عملکرد سازمان با معیارهای مرتبط با کسب و کار و ایجاد KPI های سازمان.

جمع آوري اطلاعات صرفاً به منظور گردآوري آن ها موجب هدر دادن وقت، پول و نيروي انساني است، زماني گردآوري اطلاعات مفيد خواهد بود که بتوان از اين اطلاعات براي کشف تمايلات، شناسايي مشکلات و ساماندهي کمبودها، که ارزش تجاري به همراه دارد استفاده کرد. در این فرآیند از آنالیزهای ریاضی برای به دست آوردن الگوها و روندهای موجود در داده‌‌ها استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که به دلیل پیچیدگی بیش از حد روابط و یا حجم بالای داده‌ها معمولا نمی‌توان این الگوها را از طریق روش‌‌های قدیمی شناسایی نمود. این الگوها و روندها را می‌توان در قالب یک مدل داده‌کاوی جمع‌آوری و تعریف نمو.