توماس وایت

مدیر پروژه

کیم ادواردز

طراح UI / UX

نینا اسپکتر

مدیر پروژه

مری فلاین

ارشد استراتژیست دیجیتال
رضا مقصودی

رضا مقصودی

مدیر کل

تینا برون

مدیرعامل شرکت

مارک لیوو

بنیانگذار شرکت